Aluehallintoviraston päätöksen kuuluttaminen: Koetoimintailmoitus koskien Turengin jätevedenpuhdistamon ohitusvesien hallintaa ja käsiteltyjen jätevesien jälkikäsittelyä

Ilmoitus päätöksestä
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Ilmoituksen tekijä
Janakkalan kunta/Janakkalan Vesi

Dnro
ESAVI/28321/2020

Päätösnro
52/2021

Asia
Koetoimintailmoitus koskien Turengin jätevedenpuhdistamon ohitusvesien hallintaa ja käsiteltyjen jätevesien jälkikäsittelyä, Janakkala

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 17.2.–26.3.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

ESAVI:n ilmoitus paatoksesta

Paatoskuulutus ESAVI