Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänäolo 7.12.2018-11.1.2019. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §).

Suunnittelualue sijaitsee Janakkalan kunnan omistaman Väskärinmaan tilan RN:o 165-420-1-308 ranta-alueilla itäisen Janakkalan Löyttymäen kylällä. Alueelta on matkaa Turenkiin n. 16 km.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnanviraston pääaulassa, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan nähtävänäoloaikana tekniikka ja ympäristö toimialan maankäytölle osoitteella Janakkalan kunta, Tekniikka ja ympäristö, Maankäyttö, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990. Sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.