Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavaehdotus on nähtävänä 2.6.-9.7.2022 (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Ranta-asemakaava koskee tilaa RN:o 165-420-1-308. 

Ranta-asemakaavalla muodostuu loma-asuntojen korttelialueet 1-4, retkeily- ja ulkoilualueita, venevalkama- ja uimaranta-alue, luonnonsuojelualueita sekä maa- ja metsätalousalueita.

Muistutuksensa ehdotuksesta voivat esittää kunnan jäsenet sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta. Mahdolliset muistutukset toimitetaan nähtävänä olon aikana kirjallisena Janakkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Turenki tai kirjaamo@janakkala.fi.

Aineistot ovat nähtävänä kunnanviraston palvelutoimisto Lyylissä os. Juttilantie 1, Turenki sekä Janakkalan pääkirjastolla os. Koulutie 2A, Turenki.

Lisätietoja antaa tarvittaessa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 6801 990. Sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.

Kunnanhallitus