Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa Rehakan jätteidenkäsittelyalue

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
18.11.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 25.11.2022.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.11.2022 nro 1278/2022, valitus ympäristölupa-asiassa, Rehakan jätteidenkäsittelyalueen toiminnan
muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Janakkala.

Luvan hakija
Kiertokapula Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 18.11.2022 – 27.12.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/material/collections/20221118091603/Hn1XmzJHD/VHaO_paatos_18.11.2022_nro_1278_2022,_dnro_20049_2021_ym_anonymisoitu.pdf

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta.

Valitusaika päättyy
27.12.2022.