Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa jätteiden lajittelulaitoksen laajentaminen

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
18.11.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 25.11.2022.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.11.2022 nro 1277/2022, valitus ympäristölupa-asiassa, Jätteiden lajittelulaitoksen laajentaminen, Janakkala.

Luvan hakija
Janakkalan Jätteenkuljetus toiminimi/Hannu Riihimäki

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 18.11.2022 – 27.12.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/material/collections/20221118091603/Hn1Xmy5UN/VHaO_paatos_18.11.2022_nro_1277_2022,_dnrot_20046_2021_ja_20048_2021_anonymisoitu.pdf

Muutoksenhakuohjeet
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta.

Valitusaika päättyy
27.12.2022.