Kuulutus Vaasan Hallinto-oikeuden päätös 360/2022 Lehmihaan jätteenkäsittelylaitoksen laajentaminen ja toiminnan aloituslupa

Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätöksestä 1.2.2022, nro 26/2022 (Lehmihaan jätteenkäsittelylaitoksen laajentaminen ja toiminnan aloituslupa, Janakkala, hakijana Maansiirto & Kuljetus Lehto Oy. Aluehallintovirasto on päätöksellään hylännyt hakemuksen.) Päätös pidetään nähtävillä 29.7. – 29.8.2022 Janakkalan kunnan verkkosivuilla.

Julkinen kuulutus ja valitusasiakirjat on julkaistu Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla:  https://oikeus.fi/material/collections/20220728134551/HlFsYgstT/VHaO_360_2022_-_Valitus_tiedoksi_julkisella_kuulutuksella_28.7.2022.pdf