Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä

Vaasan hallinto oikeuden päätös 8.11.2019, päätösnumero 19/0539/3 dnro 00224/19/5107 pidetään yleisesti nähtävänä 22.11.-22.12.2019 välisen ajan kunnanvirastossa, osoite Juttilantie 1.

Asia: Valitus ympäristölupa-asiassa
Valittaja: Maarakennus M. Laivola Oy

Päätös, josta valitetaan: Etelä-Suomen aluehallintovirasto 17.1.2019, numerot 15/2019 ja 16/2019

Aluehallintovirasto on myöntänyt Maarakennus M. Laivola Oy:lle ympäristöluvan Janakkalan kunnan Koljalan kylässä sijaitsevalla Multalan tilalla 5:101 olevan maa- ja kiviainesjätteen kierrätyskeskuksen ja varastoalueen toiminnan muutokseen. Samalla aluehallintovirasto on tarkistanut toimintaa koskevat lupamääräykset ja vakuuden määrän. Lupaan on liitetty päätöksestä tarkemmin ilmenevät lupamääräykset 1-30.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa: Maarakennus M. Laivola Oy on valituksesta tarkemmin ilmenevillä perusteilla vaatinut, että vakuuden ja käsittelymaksun määrää alennetaan. Lisäksi Suomen valtio on velvoitettava korvaamaan muutoksenhakijan oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. Oikeudenkäyntikulujen määräksi on ilmoitettu arvonlisäveroineen 4.240,80 euroa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu: Lausuminen asiassa raukeaa, koska muutoksenhakija on peruuttanut valituksensa.

Päätös kokonaisuudessaan on nähtävänä palvelutoimisto Lyylissä, os. Juttilantie 1, Turenki.

 

Janakkalassa 22.11.2019