Kuulutus päätöksestä: Yhteisluvan muuttaminen, Taivasmäen Sora Oy

Kuulutus yhteisluvan tarkkailumääräysten muuttamista koskevasta päätöksestä / Taivasmäen Sora Oy

Ympäristösuunnittelija on 14.6.2022 muuttanut Taivasmäen Sora Oy:n olemassa olevan luvan (Lupaj. 3.12.2019 § 32) tarkkailumääräyksiä ympäristönsuojelulain 89 §:n ja maa-aineslain 16 §:n nojalla. Päätös koskee Taivasmäen Soran maa-ainesten ottoaluetta alueella Piirilännummi, Mikonlukon tien varressa, Syrjäntaan kylässä.

Lupamääräys jatkossa:
– Pohjaveden korkeutta tarkkaillaan neljä kertaa vuodessa olemassa olevasta pohjavesiputkesta HP1 ja talousvesikaivosta K3
– Pohjaveden laatunäyte otetaan kerran vuodessa pohjavesiputkesta ja kaivosta K3
– Kaivojen K1 ja K2 pohjaveden korkeus mitataan 3 vuoden välein
– Kaivoista K1 ja K2 otetaan laatunäyte 3 vuoden välein

Näytteistä analysoidaan päätöksen liitteenä olevan asiakirjan mukaiset jakeet: suppea analyysi vuosittain ja laaja analyysi kolmen vuoden välein. Tarkkailtavien jakeiden määrä lisääntyi olemassa olevasta luvasta ja on nyt Hämeen ELY-keskuksen ohjeistuksen mukainen.

Päätöstä koskeva kuulutus ja päätös ovat nähtävänä kuulutusaikana 14.6.-21.7.2022 Janakkalan kunnan internetsivuilla. Päätöstä paperiversiona pääsee ajanvarauksella katsomaan Janakkalan kunnantalolla osoitteessa Juttilantie 1, Turenki.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 03 680 1295 tai marika.sarkkinen(at)janakkala.fi

Kuulutus päätöksestä, Taivasmäen Sora Oy, Piirilännummi

Viranhaltijapäätös 6/2022, Taivasmäen Sora Oy

Liite. Viranhaltijapäätös 6/2022, Taivasmäen Sora