Kuulutus melupäätöksestä, Lyylinpuiston kesäterassi, Fiesta Hotellit Oy

Janakkalan ympäristötarkastaja on 18.7.2022 päätöksellään 4/2022 hyväksynyt Fiesta Hotellit Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen meluilmoituksen. Meluilmoitus koski kesällä järjestettäviä ulkoilmakonsertteja. Konsertit järjestetään Kesäterassi Lyylinpuistossa Turengissa, Turengintien ja Hausjärventien välisellä alueella.

Melupäätöksellä on hyväksytty Lyylinpuiston kesäterassilla järjestettäväksi 22.7. – 2.9.2022 välisenä aikana ulkoilmakonsertteja, joissa käytetään äänentoistolaitteita, enintään kuutena (6) päivänä. Äänentoistolaitteita voidaan käyttää perjantaisin ja lauantaisin klo 12 – 22 välisenä aikana. Myös mahdollinen äänentoistolaitteiden testaus tulee tapahtua kyseisenä ajankohtana. Äänentoistolaitteita voidaan käyttää myös klo 22 – 24 välisenä aikana, mutta tällöin toiminnanharjoittajan tulee järjestää alueelle ulkopuolisen toimijan melumittaus.

Ulkoilmakonserttien tarkemmista ajankohdista tulee jakaa tiedote lähialueen asukkaille vähintään kolme päivää ennen tapahtumaa. Mikäli kaikkien konserttien ajankohdat/kellonajat eivät ole tiedossa tiedotekirjettä jaettaessa tai ajankohtiin tulee muutoksia, tulee tiedotekirjeet jakaa uudelleen.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 567 5586, marika.sarkkinen@janakkala.fi

Päätöstä koskeva kuulutus ja päätös ovat nähtävänä kuulutusaikana 18.7.-24.8.2022 Janakkalan kunnan internetsivuilla www.janakkala.fi > ajankohtaista > kuulutukset. Päätöstä paperiversiona pääsee ajanvarauksella katsomaan Janakkalan kunnantalolla osoitteessa Juttilantie 1, Turenki. Päätös voidaan lähettää teille paperiversiona erikseen pyydettäessä.

Muutosta päätökseen haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta. Viimeinen valituspäivä on 24.8.2022. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa tai vaihtoehtoisesti valituskirjelmän liitteineen voi lähettää Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon sähköpostitse, faksilla, postitse tai lähetin välityksellä. Valituskirjelmän on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kuulutus melupäätöksestä 18.7.2022

Päätös meluilmoituksesta 4/2022