Kuulutus melupäätöksestä 22.5.2023

Ympäristösuunnittelija on 22.5.2023 hyväksynyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen, tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehdyn ilmoituksen. Riihimäen Enduroseura ry:n tekemä ilmoitus koskee SM-enduromoottoripyöräkilpailujen järjestämistä Turengin alueella.

Päätöksen mukaisesti kilpailun saa järjestää 10. ja 11.6.2023 klo 7.00-19.00.

Päätöksen julkaisupäivä on 22.5.2023. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä kuulutusaikana 22.5.-21.6.2023 Janakkalan kunnan internet-sivuilla www.janakkala.fi.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 21.6.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Tuuli Laaksonen, puh. 040 149 5216,
tuuli.laaksonen@janakkala.fi
Janakkalassa 22.5.2023

Päätös Riihimäen Enduroseuran meluilmoituksesta

SM Enduro 2023, kartta

Kuulutus