Kuulutus maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä / KM Viita Oy

Janakkalan lupajaosto on 31.5.2022 § 15 myöntänyt KM Viita Oy:lle maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen luvan maa-ainesten ottoon ja kiviaineksen murskaukseen kiinteistöille Lasimäki 165-431-1-1867 ja Metsomäki 165-431-1-1303 (Helsingintie 2669, Janakkala). Lisäksi kiinteistöillä vastaanotetaan ja käsitellään mekaanisesti puhtaita ylijäämämaita enintään 50 000 tonnia vuodessa.

Päätös nähtävissä yleisessä tietoverkossa: 8.6.2022

Päätös ja kuulutus ovat 8.6.-15.7.2022 nähtävänä. Päätöstä paperisena voi tulla katsomaan ajanvarauksella kunnantalolle: Juttilantie 1, Turenki.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Viimeinen valituspäivä on 15.7.2022.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, p. 03 680 1295, marika.sarkkinen(at)janakkala.fi

Kuulutus päätöksestä

Lupajaosto