Kuulutus lupajaoston 22.6.2021 kokouksen päätöksestä

Janakkalan kunnan lupajaosto on kokouksessaan 22.6.2021 myöntänyt maa-ainesluvan Jarmo Ansiolle Salosen kylän Takamaa-nimiselle kiinteistölle (kiinteistötunnus 165-427-7-15).

Päätöksessä on annettu määräyksiä muun muassa toiminta-ajoista, melun- ja pölyntorjunnasta, maaperän ja pohjaveden suojaamisesta sekä toiminnalle sallittavasta melutasosta ja pohjaveden tarkkailusta.

Päätös on nähtävillä ajanvarauksella ympäristötoimistossa 29.6.–5.8.2021 Janakkalan kunnantalossa, os. Juttilantie 1, Turenki.

Päätös on lisäksi nähtävillä Janakkalan kunnan verkkosivuilla osoitteessa

www.janakkala.fi/ > Päätöksenteko > Sähköiset esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset > Sähköiset esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset (uusi järjestelmä)

Päätökseen saa muutosta hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä maa-aineslain mukaisessa päätöksessä kunnan jäsen.

 

Lisätietoja antaa vs. ympäristöpäällikkö Martti Kujansuu, p. 03 680 1295

 

Ote päätöksestä ja valitusosoitus, palvelusihteeri Tuula Hellberg, puh. 03 680 1080

 

 

Martti Kujansuu

Vs. ympäristöpäällikkö