Kuulutus Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä HAMELY/1990/2023

Kuulutus

Päätös

Nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja päätös on yleisesti nähtävillä 31.10.-7.12.2023 ELY-keskuksen
verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi sekä Riihimäen, Hausjärven,
Hämeenlinnan, Janakkalan ja Lopen kuntien sivuilla.