Aluehallintoviraston kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, EcoIntellect Oy

Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, EcoIntellect Oy
Dnro ESAVI/46635/2022
Uusiosideaineen valmistuslaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Hämeenlinna.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 5.1.–13.2.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus Aluehallintoviraston kuulutuksesta, ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus