Koljalantie 7, asemakaavan muutos

Asemakaavaehdotus on nähtävänä 2.6.-9.7.2022 (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Asemakaavan muutos koskee korttelin 634 opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO).

Asemakaavan muutoksella muodostuu teollisuusrakennusten (TY-1) sekä erillispientalojen korttelialueet (AO-6) 634.

Muistutuksensa ehdotuksesta voivat esittää kunnan jäsenet sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta. Mahdolliset muistutukset toimitetaan nähtävänä olon aikana kirjallisena Janakkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Turenki tai kirjaamo@janakkala.fi.

Aineistot ovat nähtävänä kunnanviraston palvelutoimisto Lyylissä os. Juttilantie 1, Turenki sekä Janakkalan pääkirjastolla os. Koulutie 2A, Turenki.

Lisätietoja antaa tarvittaessa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 6801 990. Sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.

Kunnanhallitus