Kiipulan asemakaavan vireilletulosta kuuluttaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänäolo 31.8.-29.9.2017 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §).

Kiipulan suunnittelualue (58 ha) sijaitsee noin 6 kilometriä Turengin keskustasta kaakkoon, Kiipulantien (13837) molemmin puolin. Kiipulan asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä MRL 63 §:n tarkoituksessa ajalla 31.8.-29.9.2017.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnanviraston pääaulassa, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan nähtävänäoloaikana tekniikka ja ympäristö toimialan maankäytölle osoitteella Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990, sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.