Kiipulan asemakaavaehdotus

Asemakaavaehdotus on nähtävänä 8.3.-7.4.2018 (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Asemakaava koskee osaa tilasta Kiipula 165-410-1-131 ja osaa yleisen tien alueesta 165-895-2-18.

Asemakaavalla muodostuu
Asuinrakennusten korttelialueet (A-2),
Asuinpientalojen korttelialueet (AP-8),
Palvelurakennusten korttelialue (P-3),
Toimitilarakennusten korttelialueet (KTY-4),
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU),
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueet (RM),
Autopaikkojen korttelialueita (LPA) ja katualueita,
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita (ET),
Maa- ja metsätalousalueita (M, MU) sekä puutarha- ja kasvihuonealue (MP-1).

Muistutuksensa ehdotuksesta voivat esittää kunnan jäsenet sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta. Mahdolliset muistutukset toimitetaan nähtävänä olon aikana kirjallisena Janakkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Aineisto on nähtävänä kunnanviraston palvelutoimisto Lyylissä os. Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kaavasuunnittelija Piia Tuokko, puh. (03) 6801 990.

Sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.

Kunnanhallitus