Kiipulan asemakaava

Asemakaavaluonnoksen nähtävänäolo 21.12.2017-26.1.2018. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §).

Asemakaavalla muodostuu korttelit 25-29 (AR, AO-5, AO-12, P-1 ja P-2), puistoa (VP), lähivirkistysaluetta (VL), yleistä pysäköintialuetta (LP), suojaviheraluetta (EV) sekä katualueita.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnanviraston pääaulassa, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan nähtävänäoloaikana tekniikka ja ympäristö toimialan maankäytölle osoitteella Janakkalan kunta, Tekniikka ja ympäristö, Maankäyttö, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990. Sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.