Kalpalinnankulman asemakaavaehdotus nähtävänä

Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus ovat nähtävänä 9.11.-8.12.2023 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 §).

Kaava-alue (3,5 ha) sijaitsee Turengin keskustaajaman ulkopuolella, Kalpalinna –tien etelä-itäpuolella n. 3 km etäisyydellä Turengista länteen. Aluetta rajaa eteläpuolelta Turengintie.

Asemakaava koskee osaa tiloista 165-403-3-18 ja 165-411-1-54.
Asemakaavan muutos koskee lähivirkistys- ja suojaviheralueita.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu lähipalvelurakennusten (PL) kortteli 498, lähivirkistys- (VL) ja suojaviheralueet (EV) sekä katualuetta.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki. Kirjalliset muistutukset toimitetaan nähtävillä oloaikana teknisen toimialan maankäytölle osoitteella Juttilantie 1, 14200 Turenki tai sähköpostilla kirjaamo@janakkala.fi.
Lisätietoja antaa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990, sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.