KALASTUSLAIN (379/2015) 53 §:N MUKAINEN KALASTUKSEN RAJOITTAMISTA JA KALASTUSLAIN 57 §:N MUKAINEN KUHAN PYYNTIMITTAA KOSKEVA PÄÄTÖS HÄMEENLINNAN KALASTUSALUEEN VESIALUEILLA VUOSINA 2017-2021, HÄMEENLINNA, JANAKKALA, HATTULA

Hakemus   Hämeenlinnan kalastusalue on 25.1.2017 ja 9.2.2017 päivätyillä hakemuksillaan hakenut:

1) Seisovien pyydysten käyttökieltoa 15.5.-15.6. väliseksi ajaksi ja solmuväliltään 26-54 mm olevien verkkojen käyttökieltoa. Kieltoja haetaan ajalle 1.5.2017-

1.5.2021 Hämeenlinnan kalastusalueen reittivedellä välillä Viralanjärvi-Lepaansalmi.

2) Kalastuskieltoa, pois lukien vapakalastus, Hämeenlinnan kaupungin alueella välillä tie numero 10 – rautatiensilta ajalle 1.5.2017-1.5.2021.

3) Kuhan pyyntimitaksi 45 cm Hämeenlinnan kalastusalueen reittivedellä välillä Viralanjärvi – Lepaansalmi ajalle 1.5.2017-1.5.2021.

Haetut kalastusrajoitukset ovat Hämeenlinnan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman suositusten mukaiset ja ovat olleet voimassa kalastusalueella jo pitkään.

Päätös        Pohjois-Savon ELY-keskus asettaa kalastuslain 53 §:n nojalla Hämeenlinnan kalastusalueelle seuraavat kalastusrajoitukset:

1) Seisovien pyydysten käyttö on kokonaan kielletty 15.5.-15.6. välisenä aikana vuosina 2017-2021 ja solmuväliltään 26-54 mm olevien verkkojen käyttö on kielletty Hämeenlinnan kalastusalueen reittivedellä välillä Viralanjärvi-Lepaansalmi 1.5.2017-31.12.2021 välisenä aikana.

2) Kaikenlainen kalastus, pois lukien vapakalastus, on kielletty 1.5.2017-31.12.2021 välisenä aikana Hämeenlinnan kalastusalueen reittivedellä Hämeenlinnan kaupungin alueella välillä tie numero 10 – rautatiensilta.

Pohjois-Savon ELY-keskus määrää kalastuslain 57 §:n nojalla kuhan pyyntimitaksi vähintään 45 cm Hämeenlinnan kalastusalueen reittivedellä välillä Viralanjärvi-Lepaansalmi 1.5.2017-31.12.2021 väliseksi ajaksi.

Maksu (VnA 1554/2016) 55 € (1 t, 55 €/t) 4017 Y-tunnus 2452537-0 TY:3800181213

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea kalastuslain 124 §:n nojalla valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.