Kaavoituskatsaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.12.2019 § 361 hyväksynyt Janakkalan kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2020.

Kaavoituskatsauksessa selostetaan vireillä olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n tarkoittama kaavoituskatsaus on nähtävänä ja yleisön saatavilla palvelutoimisto Lyylissä osoitteessa Juttilantie 1, Turenki sekä kirjastoissa.

Kaavoituskatsaus 2020

Lisätietoja antaa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, p. (03) 680 1990, sähköposti piia.tuokko@janakkala.fi.

JANAKKALAN KUNNANHALLITUS

Jaa sivu