Kaavoituskatsaus 2023

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.11.2022 § 333 hyväksynyt Janakkalan kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2023.

Kaavoituskatsauksessa selostetaan vireillä olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n tarkoittama kaavoituskatsaus on nähtävänä ja yleisön saatavilla palvelutoimisto Lyylissä osoitteessa Juttilantie 1, Turenki. Kaavoituskatsaukseen voi tutustua lisäksi kirjastoissa.

Kaavoituskatsaus 2023.

Lisätietoja antaa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, p. (03) 680 1990, sähköposti piia.tuokko@janakkala.fi.

JANAKKALAN KUNNANHALLITUS