Kaavoituskatsaus 2021

Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 357 hyväksynyt Janakkalan kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2021.

Kaavoituskatsauksessa selostetaan vireillä olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n tarkoittama kaavoituskatsaus on nähtävänä ja yleisön saatavilla palvelutoimisto Lyylissä osoitteessa Juttilantie 1, Turenki.

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua lisäksi kirjastoissa sekä Janakkalan kunnan kotisivuilla www.janakkala.fi kohdassa Palvelut – Kaavoitus ja maankäyttö.

Lisätietoja antaa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, p. (03) 680 1990, sähköposti piia.tuokko@janakkala.fi.

JANAKKALAN KUNNANHALLITUS