Kaavoituskatsaus 2017-2018

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.10.2017 § 277 hyväksynyt Janakkalan kunnan kaavoituskatsauksen vuosille 2017-2018. 

Kaavoituskatsauksessa selostetaan vireillä olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n tarkoittama Kaavoituskatsaus 2017-2018 on nähtävänä ja yleisön saatavilla palvelutoimisto Lyylissä osoitteessa Juttilantie 1, Turenki sekä kirjastoissa. 

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Piia Tuokko, p. (03) 680 1990, sähköposti piia.tuokko@janakkala.fi. 

JANAKKALAN KUNNANHALLITUS