Juttilantie 2021, asemakaavan muutos

Asemakaavaehdotus on nähtävänä 12.5.-11.6.2022 (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 200, 202, 203, 205, 207 ja 208, puistoja sekä ulkoilu-, katu- ja tiealueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 200, 203, 205 ja 208, puisto-, leikkipuisto-, suojaviher- ja katualueita.

Muistutuksensa ehdotuksesta voivat esittää kunnan jäsenet sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta. Mahdolliset muistutukset toimitetaan nähtävänä olon aikana kirjallisena Janakkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Turenki tai kirjaamo@janakkala.fi.

Aineisto on kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnanviraston pääaulassa, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Lisätietoja antaa tarvittaessa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 6801 990. Sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.