Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivämäärä 21.9.2022.

Poikkeamispäätös: Maankäyttöpäällikkö JAN/765/10.03.00.01/2022.

Kiinteistö: Takametsä 165-436-2-100, sijaintikartta ja asemapiirros.

Hakemus: Vapaa-ajan asunnon rakentaminen rantayleiskaavan maa- ja metsätalousalueelle MU.

Päätös: Päätän hyväksyä hakemuksen mukaisen poikkeamisen tilalla Takametsä 165-436-2-100, sillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti edellytykset ovat olemassa ja poikkeamiselle on erityinen syy.

Poikkeaminen koskee rantayleiskaavan mukaisen loma-asunnon rakennuspaikan (RA) siirtämistä sijansa verran pohjoisemmaksi kaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle (MU). Uusi rakennuspaikka ulottuu n. 120 metrin päähän Jokilanjoen rannasta, Katiskoskentien länsipuolelle.

Päätöksen ehdot: Loma-asuinrakennukselle tulee hakea uusi rakennuslupa poikkeamispäätöksen saatua lainvoiman.

Asiakirjat ovat nähtävillä Janakkalan kunnantalolla 21.9.-21.10.2022. Valitusaika päättyy 21.10.2022.

Muutoksenhaku:

Päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Janakkalan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Janakkalan verkkosivuilla ajalla 20.9.-24.10.2022.

Janakkalassa 19.9.2022

Maankäyttöpäällikkö
Piia Tuokko