Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivämäärä 11.9.2019

Päätökset:

Päätös: Maankäyttöpäällikkö 11 / 2019

Kiinteistö: Nahkatehdas 165-421-1-172

Hakemus: Saunarakennuksen rakentaminen

Päätös: Päätän hyväksyä hakemuksen mukaisen poikkeamisen tilalla Nahkatehdas165-421-1-172, sillä maakäyttö-ja rakennuslain mukaisesti edellytykset ovat olemassa ja poikkeamiselle on erityinen syy.

Poikkeaminen koskee saunan ja siihen liittyvien rakennelmien rakentamista asemakaavan mukaisen rakennusalan ulkopuolelle ja rakennuksen rakentamista alle neljän metrin etäisyydelle naapurin rajasta..

Asiakirjat ovat nähtävillä

Janakkalan kunnantalolla 10.9.2019. – 11.10.2019.

Valitusaika päättyy 11.10.2019

Muutoksenhaku:

Päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Janakkalan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Janakkalan verkkosivuilla ajalla 10.9.2019 – 12.10.2019

Janakkalassa 9.9.2019

Maankäyttöpäällikkö

Piia Tuokko