Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivä 19.2.2021

Poikkeamispäätös: Maankäyttöpäällikkö JAN/1180/10.03.00.01/2020

Kiinteistö: 165-423-5-51 Rantalahti (ja 165-423-1-46 Pappila), sijaintikartta ja asemapiirros.

Hakemus: Jäte-/varastorakennuksen, metsäkirkon, grillikodan sekä siihen liittyvän huoltorakennuksen rakentaminen sekä nykyisen leirikeskuksen laajentaminen ranta-alueella, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa (MRL 72.1 §).
Saunan ja grillikodan sekä siihen liittyvän huoltorakennuksen rakentaminen rantayleiskaavan mukaiselle MY-alueelle (MRL 43.2 §).

Päätös: Päätän hyväksyä hakemuksen mukaisen poikkeamisen tilalla 165-423-5-51 Rantalahti (ja 165-423-1-46 Pappila), sillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti edellytykset ovat olemassa ja poikkeamiselle on erityinen syy.

Poikkeaminen koskee
– leirikeskuksen nykyisten rakennusten laajentamista / yhdistämistä, jolloin leirikeskuksen rakentamisen määrä lisääntyy enintään 300 k-m2:lla ranta-alueella, jolla ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa.
– leirikirkon, kotarakennuksen ja mahdollisesti siihen liittyvien huoltotilojen rakentamista ranta-alueella, jolla ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa. Rakennukset saavat olla enintään yhteensä 40 k-m.2.
– jäte-/varastorakennuksen rakentamista (21 k-m2) ranta-alueella, jolla ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa.
– enintään 150 k-m2 kokoisen rantasaunan rakentamista läntisen rantayleiskaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle (MY).
– grillikota/-katos -rakennuksen sekä mahdollisesti siihen liittyvien huoltotilojen rakentamista läntisen rantayleiskaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle (MY). Rakennukset saavat olla enintään yhteensä 50 k-m.2.
– liiterin siirtämistä ranta-alueella uusiokäyttöön korvaten jotain edellä esitetystä rakennuskannasta alueella, jolla ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa tai vaihtoehtoisesti rakennuksen siirtämistä rantayleiskaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle (MY) korvaten edellä esitettyä rakennuskantaa.

Asiakirjat ovat nähtävillä Janakkalan kunnantalolla 19.2. – 22.3.2021. Valitusaika päättyy 22.3.2021.

Muutoksenhaku:
Päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Janakkalassa 17.2.2021
Maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko