Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivämäärä 15.1.2020

Poikkeamispäätös: Maankäyttöpäällikkö 01/2020

Kiinteistö: Mäntyniemi 165-416-1-91

Hakemus: Saunarakennuksen rakentaminen, puuliiteri-/wc-rakennuksen siirtäminen autokatoksen tieltä.

Päätös: Päätän hyväksyä hakemuksen mukaisen poikkeamisen tilalla Mäntyniemi
165-416-1-91, sillä maakäyttö-ja rakennuslain mukaisesti edellytykset ovat olemassa ja poikkeamiselle on erityinen syy.

Poikkeaminen koskee
– kaavan mukaisen rakennusoikeuden ylitystä 12 k-m²:lla saunan rakentamiseksi
– puuliiteri-/wc-rakennuksen siirtämistä maantien suoja-alueelle yli 15 metrin päähän maantien keskilinjasta

Päätöksen ehdot:  Rasitetieliittymä (000-2012-K17997) on tehtävä valmiiksi 31.5.2021 mennessä siten kuin Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa (PIRELY/9536/2019) edellytetään. Samalla olemassa oleva tonttiliittymä tulee purkaa lausunnon mukaisesti.

Asiakirjat ovat nähtävillä Janakkalan kunnantalolla 15.1.2020. – 14.2.2020. Valitusaika päättyy 14.2.2020

Muutoksenhaku:

Päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Janakkalan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Janakkalan verkkosivuilla ajalla 14.1.2020 – 15.2.2020.

Janakkalassa 13.1.2020

Maankäyttöpäällikkö
Piia Tuokko

Jaa sivu