Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivämäärä 11.11.2019

Poikkeamispäätös: Maankäyttöpäällikkö 14 / 2019

Kiinteistö: Harvialan Helmi 165-440-2-76

Hakemus: Rakennuksen laajentaminen

Päätös: Päätän hyväksyä hakemuksen mukaisen poikkeamisen tilalla Harvialan Helmi 165-440-2-76, sillä maakäyttö-ja rakennuslain mukaisesti edellytykset ovat olemassa ja poikkeamiselle on erityinen syy.

Poikkeaminen koskee rakennusoikeuden määrän lisäämistä rakennuksen kaavan mukaisesta 280 k-m²:stä 355 k-m²:iin rakennuksen seinien sisällä.

Asiakirjat ovat nähtävillä
Janakkalan kunnantalolla 13.11.2019. – 13.12.2019.

Valitusaika päättyy 13.12.2019.

Muutoksenhaku:

Päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Janakkalan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Janakkalan verkkosivuilla ajalla 12.11.2019 – 14.12.2019.

Janakkalassa 11.11.2019

Maankäyttöpäällikkö

Piia Tuokko