Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivä 13.10.2021

Poikkeamispäätös: Maankäyttöpäällikkö JAN/1172/10.03.00.01/2021

Kiinteistö: 165-431-6-115 Tammiranta, sijaintikartta ja asemapiirustus

Hakemus: Uuden teollisuushallin rakentaminen Tervakosken Paunilan teollisuusalueelle

Päätös: Päätän hyväksyä hakemuksen mukaisen poikkeamisen tilalla Tammiranta165-431-6-115, sillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti edellytykset ovat olemassa ja poikkeamiselle on erityinen syy.

Poikkeaminen koskee: Uuden teollisuushallin (kokonaisala 1532 m2) ja katoksen rakentamista Paunilan teollisuusalueelle, jolla on oikeusvaikutteinen asemakaava. Rakennushanke poikkeaa asemakaavassa osoitetusta rakennusalan rajoista, rakennuksen sijoittelusta, kerrosluvusta, harjansuunnasta, räystäskorkeudesta, kattokulmasta, ohjeellisesta tonttijaosta sekä kaavan pohjavesialuemerkinnästä.

Asiakirjat ovat nähtävillä Janakkalan kunnantalolla 13.10.-12.11.2021.

Valitusaika päättyy 12.11.2021

Muutoksenhaku:

Päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Janakkalan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Janakkalan verkkosivuilla ajalla 12.10.-13.11.2021.

Janakkalassa 11.10.2021

Maankäyttöpäällikkö
Piia Tuokko