Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivä 2.7.2021

Poikkeamispäätös: Maankäyttöpäällikkö P03/2021, JAN/455/10.03.00.01/2021

Kiinteistö: Rantapirtti 165-423-5-43, sijaintikartta ja asemapiirros.

Hakemus: Lomarakennuksen ja saunan rakentaminen rantaan alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa.

Päätös: Päätän hyväksyä hakemuksen mukaisen poikkeamisen tilalla 165-423-5-43 Rantapirtti, sillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti edellytykset ovat olemassa ja poikkeamiselle on erityinen syy.

Poikkeaminen koskee
– Vanhan purettavan lomamökin tilalle rakennettavaa, 77 k-m2 suuruisen loma-asuinrakennuksen rakentamista
– Vanhan purettavan saunan/talousrakennuksen tilalle rakennettavaa uutta saunarakennusta (24 k-m2).

Päätöksen ehdot
Uudet rakennukset korvaavat vanhan rakennuskannan, joten vanha loma-asuinrakennus ja sauna-/talousrakennus on purettava ennen uusien rakennettavien rakennusten valmistumista.

Mikäli rakentamisen yhteydessä havaitaan merkkejä kiinteistä muinaisjäännöksistä tai esiin nousee sellaiseen viittaava muinaisesine, ei paikalla tule jatkaa kaivamista (muinaismuistolaki 14 ja 16 §). Mahdollisista uusista löydöistä tulee ilmoittaa Hämeenlinnan kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikköön jatkotoimenpiteiden määrittelemiseksi.

Asiakirjat ovat nähtävillä Janakkalan kunnantalolla 5.7.-4.8.2021.

Valitusaika päättyy 4.8.2021.

Muutoksenhaku:
Päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Janakkalan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Janakkalan verkkosivuilla ajalla 2.7.-5.8.2021.

Janakkalassa 2.7.2021

Maankäyttöpäällikkö
Piia Tuokko