Janakkalan Veden toiminta-alueen päivitys

Vesihuoltolaissa (119/2001) määrätään vesihuollon kehittämisestä ja järjestämisestä. Vesihuoltolaitoksella tulee olla kunnan hyväksymä toiminta-alue, joka kattaa ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntarakenteen vuoksi.

Janakkalan Veden vesihuollon toiminta-alueiden päivitysten kartta-aineistoluonnokset ovat nähtävänä Vesihuoltolain (119/2001) tarkoituksessa ajalla 1.8.–31.8.2022. Aineistot ovat nähtävänä alla sekä Janakkalan kunnantalolla,  Juttilantie 1 ja Tervakosken kirjastolla, Kivimiehentie 2.

Muistutuksensa ehdotuksesta voivat esittää kunnan jäsenet sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisena Janakkalan Vedelle tai kirjaamoon nähtävilläoloaikana 31.8.2022 mennessä.

Sähköposti: kirjaamo@janakkala.fi, Otsikoksi: ”Toiminta-alueet 2022”

Postiosoite: Janakkalan Vesi, Harvialantie 7 B, 14200 Turenki, Kuoreen merkintä: ”Toiminta-alueet 2022”

Lisätietoja antaa: Liisa Piirtola, Toimitusjohtaja Janakkalan Vesi, liisa.piirtola@janakkala.fi, puh. (03) 6801 321

Jäteveden viemäröinnin toiminta-alueet

Karttoihin on merkitty violetilla viivoituksella jäteveden viemäröinnin uudet toiminta-alueet, joilla kiinteistöjen on liityttävä jätevesiviemäriin. Vihreällä viivoituksella on merkitty ne alueet, jotka on tavoitteena tulevaisuudessa liittää jäteveden viemäröinnin toiminta-alueeseen.

Talousveden jakelun toiminta-alueet

Karttoihin on merkitty sinisellä viivoituksella talousveden jakelun uudet toiminta-alueet, joilla kiinteistöjen on liityttävä Janakkalan Veden vesijohtoon. Punaisella viivoituksella on merkitty ne alueet, jotka on tavoitteena tulevaisuudessa liittää talousveden jakelun toiminta-alueeseen.

Tällä hetkellä voimassa olevat toiminta-alueet löytyvät täältä.

Tarkentavat tiedot toiminta-alueiden laajentamisesta löytyvät täältä. (PDF)