Harvialan ranta-asemakaavan kaavaehdotus

Harvialan ranta-asemakaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen kaavaehdotusvaiheen aineistot (MRL 65 § / MRA 27 §) pidetään yleisesti nähtävänä 12.10.–10.11.2017 Janakkalan kunnanviraston ilmoitustaululla (os. Juttilantie 1, Turenki). Ranta-asemakaavan muutos koskee UPM Oyj:n omistamia alueita Janakkalan pohjoisosassa Sääjärven, Kesijärven, Leppälammin, Kirinmyllynojan, Isojärven, Saloistenjärven, Mustavirran, Hanhilikon, Käkilammin, Lastujärven ja Hiidenjoen ranta-alueilla.

Nähtävänä olon aikana osalliset ja kunnan jäsenet voivat jättää aineistosta kirjallisen muistutuksensa. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa 10.11.2017 mennessä kirjallisena Janakkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Janakkalan kunnalta kaavasuunnittelija Piia Tuokko, p. 03 680 1990 tai elinvoimapäällikkö Ismo Holstila, p. 03 680 1319, e-mail: etunimi.sukunimi@janakkala.fi sekä kaavan laatija Ympäristönsuunnittelu Oy:stä Sanna Anttila, p. 040 162 9195 tai Arto Remes, p. 040 162 9193, e-mail: etunimi.sukunimi@ymparistonsuunnittelu.fi

Kunnanhallitus