Harvialan ranta-asemakaavan hyväksyminen

Janakkalan kunnan valtuusto on kokouksessaan 9.4.2018 § 12 hyväksynyt Harvialan ranta-asemakaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen.

Ranta-asemakaavan muutos koskee tilaa Sääjärven luhta 165-448-1-13 sekä osaa tiloista Tiltola 165-412-1-154, Liuttula 165-412-3-8, Hakkola 165-412-4-146, Uotila 165-412-6-140, Pukkila 165-412-9-52, Peräsuo 165-412-9-10, Lempelto 165-416-1-156, Tyry 165-433-1-41, Käikälä 165-448-1-15, Sillanpää 165-452-1-98, Syvänoja 165-453-1-25 ja Metsä-Ylänne 165-455-1-37.

Ranta-asemakaavan muutos koskee korttelia 6 sekä osaa kortteleista 10 ja 12, virkistysalueita, venevalkama-alueita sekä maa-ja metsätalousalueita.

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu korttelialueet 6 ja 24-37 sekä osa kortteleista 10 ja 12, virkistysalueita, venevalkama-alueita, luonnonsuojelualue, suojelualue sekä maa- ja metsätalousalueita.

Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee maa- ja metsätalousalueita osalla tiloista Tiltola 165-412-1-154, Hakkola 165-412-4-146 ja Metsä-Ylänne 165-455-1-37.

Hyväksymistä koskeva päätös kuulutetaan MRL 200 §:n mukaisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 16.4.2018 kunnan viralliselle ilmoitustaululle, os. Juttilantie 1, Turenki.

Ranta-asemakaava ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä yleiskaavasuunnittelija Sanna Anttilalla. Muutosta valtuuston päätökseen on haettava viimeistään 23.5.2018.

Kunnanhallitus