Harvialan osayleiskaavan vireilletulo ja kuuleminen

Harvialan osayleiskaava-alue (n. 1100 ha) sijoittuu Turengin taajaman pohjoispuoliselle alueelle, rajautuen osin Hämeenlinnan kaupungin rajaan. Alue sisältää Harvialan kartanon alueita ja sen lähiympäristöä, ulottuen Turengin Alangon ja Kauriinmaan alueisiin. Alue sisältää myös Koljalan, Vuortenkylän ja Myllynkulman alueet sekä Hiidenjoen ja Miemalanselän ranta-alueita. Kaavoituksen tarkoituksena on suunnitella ja määritellä alueen maankäytön kokonaisuus pitkälle, jopa vuoteen 2050 asti.

Vireilletulovaiheessa kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on yleisesti nähtävillä 25.5.-26.6.2023 maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja 63 §:n mukaisesti, jolloin siitä on mahdollista jättää mielipide. Aineisto on nähtävillä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.janakkala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/yleiskaavat/ ja kunnanviraston aulan ilmoitustaululla, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki. Järjestämme avoimen Info- ja keskustelutilaisuuden maanantaina 5.6.2023 klo 17.30 alkaen Harvialan koululla, os. Sääjärventie 43, 13330 Harviala. Tilaisuudessa esitellään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kuullaan osallisten ajatuksia ja ideoita. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävillä olon aikana osoitteeseen Janakkalan kunta, Maankäyttö, Juttilantie 1, 14200 Turenki tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@janakkala.fi.

Lisätietoja antaa yleiskaavasuunnittelija Sonja Tanner, sonja.tanner@janakkala.fi puh. 03 680 1335.

Kuulutus