Hakamäen urheilupuiston asemakaavan vireilletulosta kuuluttaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänäolo 6.9.-5.10.2018 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §).

Alue sijaitsee Turengin keskustan kaakkoispuolella, Hausjärventien ja Kiipulantien välissä. Etäisyys keskustaan on n. 1,5 km. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 20 ha.

Hakamäen urheilupuiston asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä MRL 63 §:n tarkoituksessa ajalla 6.9.-5.10.2018.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnanviraston pääaulassa, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki.  Kirjalliset mielipiteet toimitetaan nähtävänäoloaikana tekniikka ja ympäristö toimialan maankäytölle osoitteella Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990, sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.