Elyn kuulutus: Kusiaismäen kallioalue, Rehakka, ympäristövaikutusten arviointiselostus

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt asettamaan tiedon oheisesta kuulutuksesta nähtäville ajaksi 17.12.2021–28.1.2022.

Kuulutus julkaistaan Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla. YVA-aineisto on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/janakkalakusiaismakiYVA.

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään kaikille avoimessa Teams-etäyleisötilaisuudessa keskiviikkona 12.1.2022 kello 17 alkaen. 

Linkki tilaisuuteen: Click here to join the meeting