Eduskuntavaalit 2023

Vaalipäivän äänestys

Eduskuntavaalit Janakkalan kunnassa toimitetaan sunnuntaina huhtikuun 2. päivänä 2023 klo 9.00−20.00 äänestysalueittain seuraavasti:

 • 01 Tervakoski Tervakosken Seuratalo, Seuranaukio 3, 12400 Tervakoski
 • 02 Turenki Turengin Kirjasto-liikuntahalli, Koulutie 2 A, 14200 Turenki

Ennakkoäänestys ja ennakkoäänestyspaikat

Eduskuntavaalien yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina Janakkalan kunnassa 22.-28.3.2023 toimivat:

 • Turengin kirjasto-liikuntahalli, Koulutie 2 A, 14200 Turenki
 • Tervakosken Seuratalo, Seuranaukio 3, 12400 Tervakoski

Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat:

 • keskiviikko 22.3.2023 klo 9−19
 • torstai 23.3.2023 klo 9−19
 • perjantai 24.3.2023 klo 9−19
 • lauantai 25.3.2023 klo 10−14
 • sunnuntai 26.3.2023 klo 10−14
 • maanantai 27.3.2023 klo 9−19
 • tiistai 28.3.2023 klo 9−19

Riskiryhmäläisille suositellaan äänestyspäivien ensimmäistä tuntia (ke-pe, ma-ti 9-10 tai la-su 10-11)

Vaalilain (174/1998) 46 §:n 1 momentin mukaan jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Oikeusministeriö julkaisee yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja äänestysajat vaalisivuillaan www.vaalit.fi. Äänestäjät voivat lisäksi tiedustella niitä ministeriön maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770. Kullekin äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun kotikunnan lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Ennakkoäänestys laitoksissa

Äänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana (22-28.3.2023). Äänestysajoista tiedotetaan lähemmin laitosten osastoilla. Laitoksissa voivat äänestää niissä hoidossa olevat henkilöt (Vaalilain 46 § 2.mom.)

Kotiäänestys

Vaalilain (714/1998) 46 §:n 3 momentin mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestys tapahtuu klo 9−20 ennakkoäänestysaikana (22.-28.3.2023) äänestäjälle erikseen ilmoitettuna tarkempana aikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on puhelimitse tai kirjallisesti ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle halukkuudestaan äänestää ennakolta viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Lisätietoja kotiäänestyksestä saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille numeroon 050 5734 038 tai kirjeitse osoitteeseen Janakkalan kunnan keskusvaalilautakunta, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain (714/1998) 57 §:n ja 75 §:n mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaaliviranomaiselle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja.

Jos henkilöllä ei ole mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa mukana on oltava kaksi passikuvaa.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti

Digi- ja väestötietovirasto lähettää viimeistään 9.3.2023 jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle, joiden osoite on tiedossa, ilmoituskortin äänioikeudesta.

Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset voi tehdä Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 17.3.2023 ennen klo 16.00. Oikaisua voidaan vaatia muun muassa silloin, jos henkilö katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty rekisteristä pois tai että hänen rekisterissä olevat tietonsa ovat virheellisiä. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä oikeusministeriön päätöksellään (802/1998) vahvistaman kaavan mukaisella oikaisuvaatimuslomakkeella.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki
Puhelin: 050 573 4038
Sähköposti: vaalit@janakkala.fi

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja: Matti Ilmarinen, puh. 040 525 5540
Keskusvaalilautakunnan sihteeri: Katri Kattainen, puh. 050 5734038

Janakkalassa 8.2.2023
Keskusvaalilautakunta