Asemakaavan muutos, Tervakosken koulukeskus

Asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänäolo 6.9.-5.10.2018 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 ja 63 §).

Asemakaavan muutos koskee kartan sisempää rajausta (kaava-alue). Alue sijaitsee Tervakosken keskustassa rajautuen eteläpuoleltaan Tervakoskentiehen, länsipuoleltaan Heimolan- ja Patalanteihin sekä itäpuoleltaan Maunontiehen. Alue käsittää Tervakosken yhteiskoulun ja lukion tilat sekä piha-alueet, pohjoispuoleisen omakotitalojen korttelialueen sekä viheraluetta. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 8 ha.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnanviraston pääaulassa, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki ja   Tervakosken kirjastossa, os. Kivimiehentie 2, 12400 Tervakoski. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan nähtävänäoloaikana tekniikka ja ympäristö toimialan maankäytölle osoitteella Janakkalan kunta, Tekniikka ja ympäristö, Maankäyttö, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990.

Sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.