Asemakaavan lainvoimaisuus, Ilveslinna

Janakkalan kunnan valtuusto on päätöksellään 6.6.2016 § 40 hyväksynyt Turengin Ilveslinnan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavan hyväksymispäätöksestä tehtiin valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.3.2017 § 85 panna täytäntöön Ilveslinnan asemakaavan pois lukien valituksen kohteena olevan korttelin 610 omakotitontit 8 ja 9.

Koska korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 3.7.2017 hylännyt valituslupahakemuksen, Ilveslinnan asemakaava on kaikilta osin lainvoimainen.

Kunnanhallitus