Asemakaavan hyväksyminen, Taimistotien jatke, Turenki

Janakkalan kunnan valtuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 94 hyväksynyt Turengin Taimistotien jatkeen asemakaavan muutoksen.

Hyväksymistä koskeva päätös oli kuulutettu MRA 93 §:n mukaisesti ja asetettu yleisesti nähtäville 18.11.2019 kunnan viralliselle ilmoitustaululle, os. Juttilantie 1, Turenki. Muutosta valtuuston päätökseen oli haettava viimeistään 18.12.2019.

Päätöksestä ei ole valitettu, joten asemakaava on saanut lainvoiman.

Kunnanhallitus