Asemakaava ja asemakaavan muutos, Suviranta

Asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänäolo 10.1.-9.2.2019 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 ja 63 §).

Alue sijaitsee n. 1,5 km Turengin keskustasta länteen Turengintien eteläpuolella ja Hiidenjoen länsipuolella. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 3,5 ha.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnanviraston pääaulassa, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan nähtävänäoloaikana tekniikka ja ympäristö toimialan maankäytölle osoitteella Janakkalan kunta, Tekniikka ja ympäristö, Maankäyttö, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990. Sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.