Tarjouspyyntö Janakkalan kunnan ateria- ja lähettikuljetuksista

Janakkalan kunnanhallitus pyytää tarjoustanne kunnan ateria- ja lähettikuljetuspalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kuljetettavat ateriat
koostuvat päiväkoti-, koulu- ja hoivapalvelujen kuumista ja kylmistä aterioista. Lähettikuljetuspalvelut sisältävät posti-ja tarvikekuljetuksia.

Kilpailutus suoritetaan avoimena menettelynä, jonka perusteella valitaan yksi sopimustoimittaja yhtä osakokonaisuutta kohti. Yksi sopimustoimittaja voidaan valita myös useampaan kuin yhteen osakokonaisuuteen.

Kilpailutuksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta hinnan painoarvon ollessa 70 p ja laadun painoarvon ollessa 30 p.

Sopimuskausi on määräaikainen kolme (3) vuotta ja optiokausi kolme (1+1+1) vuotta. Tilaajan tavoitteena on, että määräaikainen sopimuskausi on voimassa 1.3.2019 – 28.2.2022.

Lisätietokysymykset tulee esittää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta viimeistään 10.12.2018 klo 9.00. Muulla tavalla tai myöhässä esitettyihin kysymyksiin ei välttämättä vastata

Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika 21.12.2018 12:00 Tarjouspalvelu-portaalin kautta.

Lisätiedot hankinnan kohteen kuvauksesta ja vaatimuksista on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Kuljetusreitit on kuvattu erillisellä liitteellä (LIITE 1).

Tarjouspyyntö

LIITE1Ajoreitit ja aikataulut

LIITE2Ohjeet kotiaterioiden kuljettajille

Liite3Sopimusluonnos

Liite4OteElintarvikelaista

JYSE 2014 palvelut