4. Pato, saha ja mylly

Vesivoiman merkityksen havaitsi jo Löyttymäen kartanon perustaja Jonas af  Enehjelm 1700- ja 1800 –lukujen vaihteessa. Asiakirjojen mukaan hän valjasti Mallasjoen Vääräkosken ja rakensi siihen yhteistyössä lankonsa, Honkolan kartanon tulevan isännän Elis Furuhjelmin kanssa vesivoimaa käyttävän sahalaitoksen.

Ostettuaan Löyttymäen kartanon vuonna 1839 kauppaneuvos Johan Lindroos nykyaikaisti sahan ja myllyn sekä rakennutti padon nykyiseen muotoonsa. Padon kiveen on hakattu vuosiluku 1853. Samaan aikaan suunniteltiin myös Mallinkaistenjärven pinnan nostoa suuremman vesimassan aikaan saamiseksi. Tästä on merkintöjä vuodelta 1852 vanhoissa vesistökartoissa. Tarina kertoo, että kartanon ja järven väliseltä harjualueelta löytyy vieläkin veden pinnan suunniteltua korkeutta ilmaisevia merkkipaaluja. Suunnitelma ei kuitenkaan koskaan toteutunut.

Sahan ja myllyn käyttövoiman lisäksi toiminnassa oli myöhemmin myös sähkögeneraattori, joka jauhoi sähkövirtaa ympäristön taloihin. Vuonna 1942 saatiin sahan viereen kunnan sähkö ja oma muuntoasema. Mylly ja saha ympäristöineen siirtyivät 1900-luvulla yksityiseen omistukseen, aluksi Yli-Mattilalle, sitten Aaltosille ja vuodesta 1929 alkaen Hietasen suvulle. Kotitarvemyllyt yleistyivät 1960-luvulla. Padon yläpuolelle muodostunut Sahalampi on kaunis ja virkistävä keidas keskellä kylää.

Löyttymäen mylly ja saha patoineen kuvattuna 1900-luvun alkupuolella. Myllyrakennuksen kylkeen on rakennettu turbiini, josta vesivoima ohjautui myllyn ja sahan käyttövoimaksi. Oikeanpuoleinen luukku on ylijuoksutusta varten

Sahalammen rannalle rahdattiin talven aikana paljon puutavaraa sahattavaksi.

Sahalla tukkeja sahattiin rakennustarvikkeiksi. Talvella kylän miehet organisoivat yhteisen jäitten noston Sahalammista. Jääkuutiot ajettiin hevosilla kotipihoihin, jossa ne peitettiin sahanpurulla tulevan kesän maidonjäähdytystarpeita varten.

Turbiinia täytyi joskus myös huoltaa. Tässä kuvassa korjausmiehet ovat työnsä ääressä.

Sahalammilla on ollut kylän yleinen uimaranta. Alueella on edelleenkin suuri virkistys- ja kauneusarvo. Kuvassa Sahalammissa uiva joutsenperhe.

Takaisin kulttuurirastien etusivulle.