2. Mallaspuro

Puro saa alkunsa Mallinkaisten järvestä Saparon lahden kautta. Se mutkittelee metsäisessä maisemassa muodostaen samalla Löyttymäen ja Monikkalan kartanoiden maa-alueiden rajan. Koulun kohdalla puro virtaa vuolaana kohti Ruukinlahtea ja Mallasjokea. Puron vedellä on aikoinaan ollut merkittävä hyöty- ja virkistyskäyttö kuivina kesinä, jolloin kaivot ovat ehtyneet. Puron kulkua voi seurata metsäpolkua myöten.

Koulun opettajan sauna rakennettiin puron varteen vuonna 1902. Rakentajana oli Lampén. Pehmeän maaperän vuoksi sauna jouduttiin vuonna 1915 korjaamaan. Sauna on aluksi ollut valkoinen, mutta maalattiin myöhemmin punaiseksi.

Senaattori Leo Mechelin ja senatorska Alexandra Mechelin kävivät tarkastamassa saunan. Opettaja August Alho kertoo tästä käynnistä kirjassa Kartano, kylä ja koulu (2008).

Mallaspuron alkupää Saparonlahdella. Kivikkoisissa kohdissa Mallaspuro virtaa vuolaana kohti Ruukinlahtea ja Mallasjokea. Aivan puron varrella, koulun kohdalla, sijainnut koulun sauna on edelleen käytössä siirrettynä yksityistalon pihaan.

Takaisin kulttuurirastien etusivulle.