Kunnan henkilökunnasta koostuva joukkue lumenveistokilpailussa.

Kunnan organisaatio

Janakkalan kunnan organisaatiokaavio.