Tietosuojaselosteet

Tälle sivulle kootaan Janakkalan kunnan tietosuojaselosteet.

Tietosuojaselosteet laaditaan henkilötietolain (523/1999) mukaisista henkilörekistereistä, joita syntyy esimerkiksi asiakkuus- tai palvelussuhteen myötä.

Tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä tietoja kyseenomaiseen henkilörekisteriin kirjataan, miksi tietoja käsitellään, mistä tiedot saadaan, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja miten tiedot suojataan. Tietosuojaselosteessa kerrotaan myös, miten rekisteröity voi tehdä tarkastus- ja korjauspyynnön itseään koskeviin tietoihin.

Kukin toimiala vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Konsernipalvelut

Asumisen uutiskirje

Janakkalan uutiskirjeen tilaajat

Janakkalalaiset yhdistykset

Janakkalalaiset yritykset

Janakkalaisten yritysten ja yhdistysten palveluhakemisto

Kuntarekry.fi -palvelu

Luottamushenkilörekisteri WebLumu

Talkooreservi

Taloushallinnon järjestelmät Kuntax, Rondo ja FPM

Sosiaali- ja terveystoimi

Aikuis- ja perhetyö

Kuntouttava työtoiminta

Lastensuojelu

Lapsen elatus, huolto ja tapaaminen

Effector – Lääkinnällisen kuntoutuksen hallintajärjestelmä

Effica – sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä

Pakolaistyö

RAI – järjestelmä, Ikäihmisten palvelut

TeleQ -asiakaspalvelujärjestelmä

Terveydenhuollon sähköiset palvelut

HaiPro – potilasturvallisuusjärjestelmä

Vammaistyö

Sivistystoimi

Etsivä nuorisotyön asiakasrekisteri

Janakkalan lukio alumnirekisteri

Mikromarc – kirjastojärjestelmä

Nuorisotoimen tapahtumien ja leirien osallistujarekisteri

Oppilasrekisteri- ja opettajaluettelo

Pro Consona Päivähoito

Pro Consona Päivähoito Mukana mobiiliratkaisu

Tervakosken kirjaston kameravalvonta

Tervakosken kirjaston kulunvalvontajärjestelmä

Turengin kirjaston kameravalvonta

Turengin koulun kameravalvonta

Tekninen toimi

Aromi ateriapalvelujen tuottamisen toiminnanohjausjärjestelmä

Autopaikkojen lämmistystolppien avaimet

Huoneistojen vuokrat

Maaomaisuuden hankinta ja luovutus

Maaomaisuuden vuokraukset

Ilmoitus verottajalle

Rakennusvalvonta

Tonttivaraukset

Tonttivuokrat

Venepaikat

Tytäryhtiöt ja liikelaitokset

Vesikanta asiakastietojärjestelmä