Maa-aineslain (555/1981) 4 A §:n mukaisen luvan myöntäminen

Janakkalan kunnan lupajaosto on 2.11.2021 päättänyt myöntää maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen yhteensä 87 600 kiintokuutiometrin…

Vapautus saunarakennuksen liittymisvelvoitteesta vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoihin, RN:o 165-431-0001-1832 VUOKKORINNE, Kalliokuja 1

Janakkalan kunnan vs. ympäristöpäällikkö on 2.11.2021 tehnyt päätöksen vapautuksen myöntämisestä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoihin liittämisestä. Toistaiseksi voimassa oleva vapautus koskee…

Päätös hylätyn ajoneuvon siirtämisestä varastoon

Päätös hylätyn ajoneuvon siirtämisestä varastoon

Tekninen ltk 23.2.2021: Kadunpitopäätös vuonna 2020 valmistuneiden katujen osalta

MRL 86 § Kadunpitovelvollisuuden alkaminen ja kadunpitopäätös Kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kadun rakentamisesta…

Kaavoituskatsaus 2021

Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 357 hyväksynyt Janakkalan kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2021. Kaavoituskatsauksessa selostetaan vireillä olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat…