Kaavoituskatsaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.12.2018 § 318 hyväksynyt Janakkalan kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2019. Kaavoituskatsauksessa selostetaan vireillä olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat…