Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

Päätöksen antamispäivämäärä 9.12.2019 Suunnittelutarveratkaisu: Maankäyttöpäällikkö 17/ 2019 Kiinteistö: Kotinurkka 165-412-14-27 Hakemus: Kahden omakotitalon rakentaminen, uusi rakennuspaikka Päätös: Päätän hyväksyä hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun (kaksi…

Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

Päätöksen antamispäivämäärä 9.12.2019 Suunnittelutarveratkaisu: Maankäyttöpäällikkö 18 / 2019 Kiinteistö: Määräala 165-409-9-106-M601 kiinteistöstä Juhola Hakemus: Lomarakennuspaikan rakentaminen, uusi rakennuspaikka Päätös: Päätän hyväksyä…