Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

Päätöksen antamispäivämäärä 19.4.2021 Päätös: Suunnittelutarveratkaisu: Maankäyttöpäällikkö JAN/454/10.03.00.02/2021 Kiinteistö: Lanttumäki 165-431-1-1908, sijaintikartta ja asemapiirros Hakemus: Omakotitalon rakentaminen, uusi rakennuspaikka Päätös: Päätän…

Vuoden 2021 kutsunnat

Vuoden 2021 kutsuntojen alkamisajat ja paikkakunnat löytyvät liitteenä olevasta kutsuntakuulutuksesta Kutsuntakuulutus 2021

Tarjouspyyntö Tervakosken Paperintekijäntien kunnallistekniikan saneerauksesta

Janakkalan kunta ja Janakkalan Vesi liikelaitos pyytävät kokonaisurakkatarjousta Tervakosken Paperintekijäntien vesihuollon, katujen ja valaistuksen rakentamisesta oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Paperintekijäntien kunnallistekniikan…

Tarjouspyyntö Turengin Hiidenpellontien kunnallistekniikan rakentamisesta

Janakkalan kunta ja Janakkalan Vesi liikelaitos pyytävät kokonaisurakkatarjousta Turengin Hiidenpellontien vesihuollon, katujen ja valaistuksen rakentamisesta oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Hiidenpellontien kunnallistekniikan…

Kanssin alueen asemakaavan vireilletulosta kuuluttaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävänä olo 25.3.-24.4.2021. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Kaava-alue (n. 103 ha) sijaitsee Janakkalan Viralassa rajautuen…

Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.3.2021 nro 63/2021, valitus maa-aines ja ympäristölupa asiassa

Vaasan hallinto-oikeus Diaarinumero 20311/03.04.04.04.23/2021 JULKINEN KUULUTUS Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 18.3.2021 Päätöksen tiedoksisaantipäivä…

Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivä 17.3.2021 Poikkeamispäätös: Maankäyttöpäällikkö JAN/1151/10.03.00.01/2020 Kiinteistö: 165-417-1-177 Siltavahti, sijaintikartta ja asemapiirustus Hakemus: Rantasaunan ja talousrakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei…

Tekninen ltk 23.2.2021: Kadunpitopäätös vuonna 2020 valmistuneiden katujen osalta

MRL 86 § Kadunpitovelvollisuuden alkaminen ja kadunpitopäätös Kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kadun rakentamisesta…

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027

KUULUTUS Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027 Tausta Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä…