Auto Sorsa Riihimäki-ralli 5.2.2022

Hämeen ELY-keskus on tänään antanut päätöksen melua ja tärinään aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Auto Sorsa Riihimäki-ralli 5.2.2022. KUULUTUS PÄÄTÖS VALITUSOSOITUSVALITUSOSOITUSPÄÄTÖSKUULUTUS

Elyn kuulutus: Kusiaismäen kallioalue, Rehakka, ympäristövaikutusten arviointiselostus

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt asettamaan tiedon oheisesta kuulutuksesta nähtäville ajaksi 17.12.2021–28.1.2022. Kuulutus julkaistaan Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla. YVA-aineisto…

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös meluilmoituksesta

Janakkalan kunnan vs. ympäristöpäällikkö on 30.12.2021 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta, Janakkalan Osuuspankin 30.11.2021 jättämästä ilmoituksesta, joka koskee…

Aluevaalien ehdokaslistat

Aluevaalien ehdokaslistat. Aluevaaleissa valitaan Kanta-Hämeessä 59 valtuutettua, jotka päättävät hyvinvointialueen asioista maaliskuusta lähtien. Hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja…

Turengin asemakaavan hyväksyminen, Ilveslinnanranta

Janakkalan kunnan valtuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 174 hyväksynyt Ilveslinnanrannan asemakaavan. Asemakaava koskee osia tiloista RN:o 165-438-1-31, 165-438-1-26, 165-411-1-46 ja…

Aluevaalit 2022

Katso kuulutus tästä

Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosille 2022–2027

Maa- ja metsätalousministeriön päätös. https://www.vesi.fi/tulvariskien-hallinta   Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 16.12.2021 Kokemäenjoen tulvariskien hallintasuunnitelman ja siihen sisältyvän ympäristöselostuksen vuosiksi…

Laki vesienhoidon- ja merenhoidon- sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämi-sestä. http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito Valtioneuvoston 16.12.2021 päätös Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen…

Päätös hylätyn ajoneuvon siirtämisestä varastoon

Päätös hylätyn ajoneuvon siirtämisestä varastoon