Kuulutus Vanajaveden reitin yläosan kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta 2020 alkaen

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN KUULUTUS PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA Päätöksen antopäivä 15.1.2021 Asia Vanajaveden reitin yläosan kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta 2020 alkaen Hakijat…

Suunnittelutarveratkaisuhakemus Tervakoskelle

Kiinteistön 165-419-1-118 tulevalle määräalalle haetaan suunnittelutarveratkaisua (MRL 16 §, 137 §) yksikerroksisen omakotitalon ja siihen liittyvän saunarakennuksen rakentamiseen osoitteeseen Eväsojantie…

Avustukset haettavissa yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen

Hakuaika Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden kunnossapitoon päättyy 29.1.2021 klo 15.00. Hakuaika Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden perusparannukseen päättyy 26.2.2021 klo 15.00. Perustellusta syystä varsinaisen hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia voidaan…

Kuulutus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Tervakosken vanhan terveysaseman purkaminen

Janakkalan kunta, tila- ja aluepalvelu/Harri Turunen on toimittanut kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118§:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.…

Haka, asemakaavamuutoksen hyväksyminen

Janakkalan kunnan valtuusto on kokouksessaan 14.12.2020 § 106 hyväksynyt tilan Haka asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos koskee puistoa (P) sekä maa-…

Hakamäen urheilupuisto, asemakaavamuutoksen hyväksyminen

Janakkalan kunnan valtuusto on kokouksessaan 14.12.2020 § 105 hyväksynyt Hakamäen urheilupuiston asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaava koskee osia tiloista RN:o…