Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 3.8.2020, endurokilpailut Kalpalinnan alueella

Kahvakopla ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118§:n mukaisen ilmoituksen Kalpalinnassa 8.8.2020 ajettavasta enduromoottoripyöräkilpailusta. Tapahtuman kesto on klo 07.00-21.00. Kilpailu ajetaan pääosin…

Ilmoitus kuulutuksesta Lehmihaan jätteenkäsittelylaitoksen laajentaminen ja toiminnan aloituslupa, Janakkala

ILMOITUS KUULUTUKSESTA Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija      Maansiirto & Kuljetus Lehto Oy Dnro        ESAVI/11293/2020 Asia         Lehmihaan jätteenkäsittelylaitoksen laajentaminen ja toiminnan aloituslupa,…

Kutsunnat vuonna 2020

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2002 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten kutsunnat Hämeen aluetoimiston…

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, enduromoottoripyörä kilpailu Kalpalinnassa.

Kuulutuksen pääset lukemaan täältä. Kilpailu lupahakemus Janakkalan Kunta 02072020. Ilmoitus melua aiheuttavasta toiminnasta Kalpalinna Sprint II. SML Kilpailulupa ja vakuutus.…

Turengin asemakaavan muutos, Hopealahti

Asemakaavaehdotus on nähtävänä 25.6.-14.8.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §). Asemakaavan muutos koskee korttelia 526 sekä katualueita. Asemakaavan muutoksella…

Tarjouspyyntö: Tievalaistuksen rakentaminen Myllynkulmantie ja Lakkimäentie

Janakkalan kunnan tila- ja aluepalvelu pyytää urakkatarjouksia Myllynkulmantien ja Lakkimäentien tievalaistuksen rakentamisesta kokonaisurakkana liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Myllynkulmantie ja Lakkimäentie…

Turengin Hakamäen urheilupuiston asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen nähtävänäolo 18.6.–14.8.2020. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §). Alue sijaitsee Turengin keskustan kaakkoispuolella, Hausjärventien ja Kiipulantien välissä. Etäisyys…

Harvialan ranta-asemakaavan muutos – Sääjärvi, vireilletulovaiheen ja luonnosvaiheen kuuleminen

Kuntaan on toimitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskien Harvialan ranta-asemakaavan muutosta Sääjärvellä. Suunnittelualue sijaitsee Janakkalan kunnan pohjoisosassa Sääjärven kaakkoisrannalla ja ranta-asemakaavan…

Kadunpitopäätös vuonna 2019 valmistuneiden katujen osalta

MRL 86 § Kadunpitovelvollisuuden alkaminen ja kadunpitopäätös Kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kadun rakentamisesta…

Kuulutus ehdotuksesta perusmaksun käyttöön ottamiseksi Kiertokapula Oy:n toiminta-alueella

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti 7.5.2020 § 23 asettaa ehdotuksen jätehuollon perusmaksusta nähtäville. Ehdotuksen mukaan jätetaksaan sisällytettäisiin perusmaksu vuoden 2020 alusta alkaen.…