Kuulutus päätöksen tiedoksiannosta asiassa maa- ja kiviainesjätteen kierrätyskeskuksen ja varastoalueen ympäristöluvan osittain rauettamiseksi ja lopettamismääräysten antamiseksi, Janakkala

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt oheisen ilmoituksen päätöksen antamisesta, joka julkaistaan kuntalain 108 §:ssä säädetyn mukaisesti kunnan verkkosivuilla  ja pidetään nähtävillä…

Kuulutus olemassa olevan luvan tarkkailusuunnitelman muutoshakemuksesta / Puurokorvenmäki

Kuulutus hakemuksesta ympäristö- ja maa-aineslupien tarkkailumääräysten muuttamiseksi / Niemisen Sora Oy ja Jul-Atte Oy Niemisen Sora Oy ja Jul-Atte Oy…

Lattiapinnoite ja tasoitetyöt sekä niissä käytettävät tarvikkeet 1.1.2023 – 31.12.2025 + 1 optiovuosi

Janakkalan kunnan Tila- ja aluepalvelut pyytää Teiltä tarjousta kunnan tarvitsemista matto- ja tasoitetöistä tarvikkeineen tuntitöinä 1.1.2023 – 31.12.2025 ja yhden…

Maalaustyöt ja niissä käytettävät tarvikkeet 1.1.2023 – 31.12.2025 + 1 optiovuosi

Janakkalan kunnan Tila- ja aluepalvelut pyytää Teiltä tarjousta kunnan tarvitsemista ulko- sekä sisämaalaus, tasoitus ja tapetointitöistä tarvikkeineen tuntitöinä 1.1.2023 –…

Rakennuskorjaustyöt ja niissä käytettävät tarvikkeet 1.1.2023 – 31.12.2025 + 1 optiovuosi

Janakkalan kunnan Tila-ja aluepalvelu pyytää Teiltä tarjousta rakennuskorjauksista ja saneerauksista tarvikkeineen tuntitöinä 1.1.2023 – 31.12.2025 ja yhden (1) vuoden optiolla…

Jätelautakunnan kokouksen 15.09.2022 pöytäkirja

https://hameenlinna.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=7081

Tarjouspyyntö Hakamäen urheilukenttä hanke, yleisurheilukentän suunnittelu ja rakentaminen

Janakkalan kunnan Liikuntapalvelut pyytää tarjousta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesta Hakamäen urheilukentän suunnittelusta ja rakentamisesta. Hanke toteutetaan SR-urakkana. Yleisurheilukentän pitää…

Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivämäärä 21.9.2022. Poikkeamispäätös: Maankäyttöpäällikkö JAN/765/10.03.00.01/2022. Kiinteistö: Takametsä 165-436-2-100, sijaintikartta ja asemapiirros. Hakemus: Vapaa-ajan asunnon rakentaminen rantayleiskaavan maa- ja metsätalousalueelle…