Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänäolo 7.12.2018-11.1.2019. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Suunnittelualue sijaitsee Janakkalan kunnan omistaman Väskärinmaan tilan RN:o 165-420-1-308 ranta-alueilla…