Taimistotien asemakaavan muutos

Asemakaavaluonnoksen nähtävänäolo 21.6.-10.8.2018. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §). Asemakaavan muutos koskee kortteleita 3‒5 ja 508‒515, pysäköinti-, liikenne-, rautatie- ja katualueita…