Kuulutus luonnonsuojelualueen perustamispäätös

Asia Luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen päätös. Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 8.7.2021 rauhoittanut…

Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivä 2.7.2021 Poikkeamispäätös: Maankäyttöpäällikkö P03/2021, JAN/455/10.03.00.01/2021 Kiinteistö: Rantapirtti 165-423-5-43, sijaintikartta ja asemapiirros. Hakemus: Lomarakennuksen ja saunan rakentaminen rantaan alueelle,…

Kuulutus lupajaoston 22.6.2021 kokouksen päätöksestä

Janakkalan kunnan lupajaosto on kokouksessaan 22.6.2021 myöntänyt maa-ainesluvan Jarmo Ansiolle Salosen kylän Takamaa-nimiselle kiinteistölle (kiinteistötunnus 165-427-7-15). Päätöksessä on annettu määräyksiä…

Kuntavaalien tulokset

Uudet kunnanvaltuuston jäsenet

Puujoen ranta-asemakaavan muutos

Ranta-asemakaavaluonnoksen ja kaavaselostuksen nähtävänä olo 17.6.–30.7.2021 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 § ja 63 §). Kaavoitettava alue sijaitsee Janakkalan kunnan Leppäkoskella,…

Harvialan kartanoalueen asemakaavaluonnoksen nähtävillä olo

Asemakaavaluonnoksen ja kaavaselostuksen nähtävänä olo 17.6.-30.7.2021 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 § ja 63 §). Kaavoitettava alue sijaitsee Janakkalan pohjoisosassa, n.…

Turengin asemakaavaluonnoksen nähtävillä olo, Juttilantie 2021

Asemakaavaluonnoksen ja kaavaselostuksen nähtävänäolo 17.6.-30.7.2021 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 § ja 63 §). Kaavamuutosalue sijaitsee Turengin keskustassa, Hausjärventien, Turengintien ja…

Isojärven ranta-asemakaavan muutos

Ranta-asemakaavaluonnoksen ja kaavaselostuksen nähtävänä olo 17.6.–30.7.2021 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 § ja 63 §). Kaavoitettava alue sijaitsee Janakkalan kunnan pohjoisosassa…

Valtatien 3 parantaminen välillä Helsinki – Hämeenlinna rakentamalla Moreenin eritasoliittymä, Hämeenlinna ja Janakkala

Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta ovat yhdessä kehittäneet yritysaluetta Moreeni – Rastikangas. Alue on nimetty Moreenin ja Rastikankaan alueet yhdistävällä…

Vuoden 2021 kutsunnat

Vuoden 2021 kutsuntojen alkamisajat ja paikkakunnat löytyvät liitteenä olevasta kutsuntakuulutuksesta Kutsuntakuulutus 2021

Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivä 17.3.2021 Poikkeamispäätös: Maankäyttöpäällikkö JAN/1151/10.03.00.01/2020 Kiinteistö: 165-417-1-177 Siltavahti, sijaintikartta ja asemapiirustus Hakemus: Rantasaunan ja talousrakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei…