Tarjouspyyntö mammografiaseulonnoista

Tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyvät kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen virpi.kroger@janakkala.fi Kysymysten on oltava perillä viimeistään 24.11.2017 klo 12.00 mennessä.…

Kaavoituskatsaus 2017-2018

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.10.2017 § 277 hyväksynyt Janakkalan kunnan kaavoituskatsauksen vuosille 2017-2018.  Kaavoituskatsauksessa selostetaan vireillä olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat…