Oppitunnit

Tutustutaan omaan kuntaan karttaohjelman avulla

 

Tällä tunnilla etsitään ja tuotetaan paikkatietoa. Tunnilla käytetään karttaohjelmaa, joka tukee L3 kokonaisuuden sisältöjä paikan hahmottamisessa. Samalla tutustutaan paikkakunnan kulttuuriperintöön paikallisen OPSin mukaisesti, joka tukee L2 kokonaisuutta. Harjoite tehdään sähköisiä työvälineitä hyödyntäen joka kehittää L5 kokonaisuudessa mainittuja taitoja. Tämän oppitunnin tason voi sovittaa kaikille luokka-asteille.
Integroitava aine: Maantiede

» Ohjeet paikkatietotunnin toteutukseen

» My Maps -sovellus


Käsitekartta Janakkalan miekkamiehestä

 

Tällä tunnille tehdään käsitekartta Janakkalan miekkamiehestä. Tunnilla tutustutaan miekkamiehestä kertoviin teksteihin ja tuotetaan käsitekartta yhteistoiminnallisella Flinga -työkalulla.  Miekkamies on jännittävä osa Janakkalan paikallishistoriaa. Luetun ymmärtäminen ja tiedon tiivistäminen tukevat ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja L1, harjoituksen kohde käsittelee paikallishistoriaa joten se kehittää kulttuurista osaamista L2 ja Flingan käyttö tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen taitoja L5. Harjoitusta voi käyttää myös eri lähteiden vertailuun tarkastelemalla millaisia miellekarttoja eri lähteiden pohjalta on syntynyt, jolloin harjoitus kehittää monilukutaitoja L4.

Integroitava aine: Historia ja äidinkieli

»Ohjeet käsitekartan laatimiseen

»Flinga -sivusto


 

Me torpparin lapset

 

Eläytyminen on yksi tapa opetella historiaa. Tällä tunnilla opetellaan toisen ihmisen asemaan asettumista ja tutustutaan samalla Laurinmäen torpparimuseon alueeseen, joka on yksi paikallisin OPSin mainitsemista oppimisympäristöistä. Kulttuurin tuntemuksen kehittäminen tukee L2 kokonaisuutta. Oppimispaketin ja L5 kokonaisuuden filosofian mukaisesti  tunti toteutetaan sähköisten työvälineiden avulla.

Integroitava aine: Historia, ilmaisutaito, äidinkieli

»Ohjeet eläytyvän tunnin pitämiseen

»Kuvapankin kuvat


Vihreä kangas oppituntien elävöittäjänä

Vihreän kankaan ja appsin avulla voidaan luoda illuusio paikalla olosto. Tämä oppitunti tukee L2 kokonaisuutta, jonka yksi osa-alue on median tuottaminen.  Sähköisten työvälinen hyödyntäminen tukee L5 kokonaisuutta. Tämän tunnin tason voi sovittaa kaikille luokka-asteille ja kaikkiin oppimisympäristöihin suunnitelman mukaan.

Integroitava aine: Kaikki

»Miten käytän Green Screeniä?


Suurisuo Thinglink -palvelussa

Janakkalasta löytyy yksi Etelä-Hämeen merkittävimmistä suoalueista. Tätä tuntia voidaan käyttää syventänä osiona suon ekosysteemiin tutustuttaessa. Tunnilla luodaan kuvapankin kuvia hyödyntäen interaktiivinen thinglink -kuva ja opetellaan sähköisten työvälineiden käyttöä L5 kokonaisuuden hengessä. Oppilas toimii L2 kokonaisuuden mukaisesti tiedon tuottajana.

Integroitava aine: Biologia ja maantieto.

»Ohjeet Thinglink palvelun käyttämiseen

»Kuvapankin kuvat


Jaetaan kokemuksia Padlet -seinällä

Tämän oppimisympäristön sijainnit -osiosta löytyy jokaisella kohteelle tehty sähköinen liitutaulu, jolle opettajat ja oppilaat voivat jakaa kokemuksiaan tai valmistamiaan töitä. Tässä osiossa opetellaan käyttämään sähköistä liitutaulua ja tekemään oma taulu, jota voidaan käyttää omissa projekteissa. Sähköinen taulu on hyväksi havaittu yhteisöllinen työtapa ja se tukee L2 ja L5 kokonaisuuksia.

Integroitava aine: Kaikki

»Ohjeet Padlet -seinän käyttöön


Miellekartan laatiminen

Me kaikki miellämme ympäristömme eri tavalla ja tämä on hyvä tiedostaa. Tunnilla tehdään miellekartta omasta ympäristöstä ja sen kulttuurikohteista. Kehitetään oman tilan hahmotusta L2 kokonaisuuden tavoitteiden mukaisesti. Kun kartta on valmis, tutustukaa sitten oppimisympäristöstä löytyvään Janakkalan karttaan. Miten miellekartta ja todellinen ympäristö yhtenevät?

Integroitava aine: Maantiede

»Ohjeet miellekartan laatimiseen


QR-koodirata

Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on lisätä tunti liikuntaa päivässä. QR-koodien avulla integroit hauskalla tavalla tvt:tä (L5) ja liikuntaa oppitunneille. Janakkalasta löytyy monia hienoja urheilupaikkoja joita voidaan käyttää oppimisympäristöinä.

Integroitava aine: Kaikki

»Ohjeet QR-radan toteutukseen


Ilmastodiagrammin valmistaminen

Tällä tunnilla opetellaan valmistamaan ilmastodiagrammi Janakkalan ilmastosta. Ilmastodiagrammi valmistetaan Google Sheets -ohjelmalla. Tilastojen lukeminen, niistä olennaisen tiedon tunnistaminen ja tiedon esittäminen ovat olennaisia taitoja matematiikassa. Lisäksi ilmastodiagrammin tekeminen on vaadittava taito uudessa sähköisessä maantieteen ylioppilaskokeessa, joten taitoa on hyvä harjoitella jo yläkoulun puolella. Ilmastodiagrammin valmistaminen sopii hyvin myös osaksi ilmiö-oppimista alemmilla luokka-asteilla (L5).

Integroitava aine:

Matematiikka

Maantieto

»Ohjeet ilmastodiagrammin valmistamiseen


Kulttuuripolku

Kulttuuritoimi on luonut hienon paketin Janakkalan kulttuurikohteista. Kulttuuripolun sisällöt on valittu uutta opetussuunnitelmaa silmälläpitäen ja ne jaettu on mielekkäästi luokka-asteittain. Jokainen sisältö voidaan johtaa johonkin oppiaineeseen ja aihekokonaisuuteen. Kulttuuripolun materiaalit löytyvät oheisista kansioista.

Integroitava aine: Useita aineita

»Kulttuuripolun materiaalit